Blaogin'i damara

Jolay 30, 2018

Teny fanolorana

Filed under: Uncategorized — damaRa damaRa @ 8:32 am

Ny tonga tsy miarahaba tokoa hono naman’ny tezitra ary ny lasa tsy manao veloma naman’ny sosotra ka izany indrindra no hiarabako anareo izay tonga mitsidika eto anio. Ka ny arahaba atolotro ho anareo dia ataoko toy ilay masoandro be lohataona ka hahenika ny isam-baravarana sy isan-tokonana, ataoko toy ny rivotra mifofofofo ka ny lehibe voakasikasika, ny kely voakitikitika koa arahaba manembana tompokolahy, arahaba manembana tompokovavy.

Ity takelaka ity dia natokana indrindra hiresahina manokana mikasina ny fahasalamana sy ny fitsaboana Ayurvédà

1 Comment »

  1. Comment by Anonymous — Jolay 30, 2018 @ 8:32 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Get a free blog at WordPress.com